Zgon osoby w domu

 

Jeśli zgon nastąpił w domu należy wezwać pogotowie. Lekarz powinien wystawić protokół zgonu, który jest podstawą do wyrobienia karty zgonu w przychodni. Następnie należy powiadomić zakład pogrzebowy i zlecić przewiezienie zmarłego do chłodni. Pracownicy zakładu pogrzebowego odbiorą również dowód osobisty zmarłego, zieloną kartę emeryta – rencisty, jeśli była ona w posiadaniu osoby zmarłej, adres przychodni, do której zmarły należał i nazwisko lekarza prowadzącego. Na tym etapie należy przygotować upoważnienie, na podstawie którego będzie mógł wyrobić w Państwa imieniu kartę zgonu w przychodni oraz akt zgonu w USC. Nasi pracownicy pomogą ze wszystkimi formalnościami oraz udzielą szczegółowych informacji na temat organizacji pogrzebu, wyrobu trumny, kwiatów i ustalą z Państwem przebieg ceremonii.

 

Zgon osoby w szpitalu 

Jeśli zgon osoby nastąpił w szpitalu, lekarz prowadzący wypisze kartę zgonu. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy przyjść do wybranego zakładu pogrzebowego. Pracownik poinformuje o dalszych krokach związanych z organizacją pogrzebu. Karta zgonu wystawiana jest w jednym egzemplarzu. Jeśli osoba zmarła posiadała kredyt lub indywidualne ubezpieczenie na życie należy poinformować pracownika biura zakładu pogrzebowego. Pracownik zadba oto, aby rodzina otrzymała potwierdzenie przyczyny śmierci, jaka widnieje na karcie zgonu. Na podstawie kart i stosownego upoważnienia pracownik zakładu pogrzebowego wyrabia w imieniu rodziny akt zgonu w USC. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

trumna